Oturum Aç

Kaydol

Hesap oluşturduktan sonra ödeme durumunuzu ve onayı takip edebileceksiniz.
Kullanıcı adı*
Şifre*
Şifreyi Onayla*
Ad*
Soyad*
E-posta*
Telefon*
İletişim Adresi
Ülke*
Occupation*
*Hesap oluşturmak, Hizmet Şartlarımızı ve Gizlilik Bildirimimizi kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Bir sonraki adıma geçmeden önce lütfen tüm hüküm ve koşulları kabul edin

Zaten üyemisiniz?

Oturum Aç

Oturum Aç

Kaydol

Hesap oluşturduktan sonra ödeme durumunuzu ve onayı takip edebileceksiniz.
Kullanıcı adı*
Şifre*
Şifreyi Onayla*
Ad*
Soyad*
E-posta*
Telefon*
İletişim Adresi
Ülke*
Occupation*
*Hesap oluşturmak, Hizmet Şartlarımızı ve Gizlilik Bildirimimizi kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Bir sonraki adıma geçmeden önce lütfen tüm hüküm ve koşulları kabul edin

Zaten üyemisiniz?

Oturum Aç

İşsizlikle Mücadeleye

Logoterapik Bakış Açısı ile Müdahale: Kariyer Dayanıklığı (Resilience) Programı©

Ayşegül Güngör, Gökhan Güngör, Memduh Özmert, Neslihan Özmert
24 Kasım 2020
Günümüzün en büyük sosyal sorunlarından biri haline gelen işsizlik, özel olarak genç işsizliği ile mücadelede kişilerin kariyer yetkinliklerini her koşul atında artırmalarını hedefleyen bir eğitim ve koçluk programı V.Frankl’ın Logoterapi Yaklaşımı ve JOBS kariyer yetkinliği modeli (Price, Friedland, Choi, & Caplan, 1998) baz alınarak geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kariyer Yetkilikleri, Dayanıklılık (Resilience), Logoterapi, JOBS kariyer yetkinlik modeli

Geçtiğimiz 10 yılda, iş pazarında yoğun değişimler yaşanmaktadır. Bir yandan teknolojik gelişmelerle birlikte iş, bilgi ve servis ekonomisine kayarken bir yandan da iş pazarı çok daha esnek bir yapıya dönüşmektedir. Proje bazlı sözleşmeli işler  inşaat sektöründen eğitim sektörüne kadar pek çok sektörde artmaktadır. Tüm bunlar   kariyerleri de daha dinamik hale getirmekte ve ve çalışanların iş ve çalışma organizasyonlarında giderek artan değişime ayak uydurması gerektirmektedir. Dahası, çalışanların kariyerlerini yönetmek için kendi sorumluluklarını almaları giderek daha fazla beklenmektedir. Bu zorluklarla karşılaşan çalışanların proaktif olarak kariyer fırsatlarını gerek mevcut gerekse mevcut organizasyonlarının dışında aramaları gerekmektedir. Bu nedenle, bir kişinin kariyerini başarılı bir şekilde yönetmesi için yetkinlik kazanması çok önemlidir.

Genç çalışanlar tüm bu kariyer yönetim faaliyetleri sırasında  gelecekteki kariyerlerini, refahlarını ve esenliklerini etkileyebilecek durumlar  ile  karşılaşmaktadırlar. Bunlar arasında ilk mesleği bulmanın ve profesyonel gelişim için olasılıkları keşfetmenin yanı sıra, iş tatminsizliği, iş sosyalleşmesi ve yetkinliklerinin altında istihdam da bulunmaktadır. Dahası, genç çalışanlar son birkaç yıldaki ekonomik krizden en çok etkilenmiş ve genç çalışanlar arasında işsizlik oranı endişe verici artışla %26.1 ulaşmıştır (TUİK İşgücü İstatistikleri Ağustos 2020).  

Kariyer Dayanıklığı programı, V.Frankl’ın Logoterapi Yaklaşımı ve JOBS kariyer yetkinliği modeli (Price, Friedland, Choi, & Caplan, 1998) baz alınarak işsizlik, özel olarak genç işsizliği ile mücadelede kişilerin kariyer yetkinlik ve becerilerini her koşul altında artırabilmelerine katkı sağlamak amacı ile geliştirilmiştir ( Güngör, A., Güngör, G., Özmert, M. N., Özmert, N, 2020).

Temel amacımız, iş arayan kişilerin: (i) Gelecek umutları, en derin motivasyon kaynakları ile ilgili farkındalık yaşatmak; (ii) Sosyal destek, profesyonel ağlarını kullanıp geliştirme becerilerini artırarak,  (iii) Hedefler belirleyip, planlama yapıp ve eyleme geçmeleri, (iv) kutu dışı düşünme yeteneklerini geliştirerek yaratıcılıklarını artırmak, (v) zor koşullar ve duvara toslama karşısında dayanıkılık (resilience) yetkinliklerini artırmak amaçlanmıştır.

Anılan öznel hedefin ulaşılıp ulaşılmadığı fenomenolojik yöntemle değerlendirilmekte olup ayrıca nesnel bir ölçümleme de gerçekleştirilmektedir. Nesnel ölçümler olarak:   (i) Kariyer yönetim yetkinlikleri; (ii) Dayanıklılık ; (iii) Algılanan İstihdam Edilebilirlik; (iv) İşe bağlılık ve esenlik belirlenmiştir ve bu kriterler program öncesi ve sonrasında ölçümlenmektedir. Kullanılan ölçümler: (i) Kariyer Becerileri ölçeği (Akkermans, Brenninkmeijer, Van den Bossche, Blonk, & Schaufeli, 2013); Dayanıklılık Ölçeği (Warner, R. 2012); (iii) istihdam edilebilirlik algısı  ölçeği (De Cuyper and De Witte, 2008); (iv) İşe bağlılık ölçeği (UWES; Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006).

Program Şekil-1’de yer aldığı üzere  toplam 12 haftalık bir süre içinde tamamlanır ve dört saatlik beş oturum, bireysel iki koçluk görüşmesi ve nihai bir grup koçluğu faaliyetlerinden oluşur.

Dört saatlik oturumlar tercihen sınıf içi veya uzaktan tele-konferans yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Program içinde beyin fırtınası, sosyal modelleme, rol oynama gibi  aktif öğrenme yöntemleri sosyal olarak destekleyici bir ortamda uygulanır. Ayrıca katılımcılara oturum aralarında öğrendiklerini günlük hayatlarındaki pratiklere dönüştürmelerine destek olmak için ev ödevleri verilir.  Bireysel koçluk görüşmeleri özellikle program içeresinde katılımcılardan istenilen kişisel çıktıları istenilen nitelikte üretmelerini güvence altına almak amacına yöneliktir. Program Viktor Frankl’ın Logoterapi ekolü baz alınarak geliştirilmiş olması nedeniyle bu ekolü bildiğini tescil eden sertifika sahipleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Program Detayları

I. Oturumdan önce envanterler yolu ile ölçüm çalışması yapılır.

I. Oturum: Ben kimim? İyi olduğum yetkinliklerim nelerdir?

  • Bu oturumda Kendini tanıma çabası göstermemiş kişilerin karşılaşabilecekleri muhtemel yaşayacakları üzerine yansıtma yapılırken katılımcıların değer önceliklerinin tespiti ve güçlü yanlarının farkındalıkları sağlanır. Katılımcılar değerleri, güçlü yanları ve başardıklarını içeren kişisel amblem çıktısı ile oturumu tamamlar.

II. Oturum: Tutkum, Geleceğim, Aksiyon Planım

  • Bu oturumda varoluşçu felsefenin temel boyutları çerçevesinde kariyere bir bakış sağlanarak katılımcıların şu sorulara cevap vermesi sağlanır; Şu anki kariyer idealin ile değerlerin, güçlü yanlarının nasıl örtüşüyor? Değerlerini ve güçlü taraflarını ilgini çeken sektörde nasıl uygulayabilirsin? Veya o sektörde (veya başka sektörlerde) hangi rolleri araştırabilirsin? (Ref: Logoterapik, Varoluşsal sorular). Katılımcıların yaratıcı görselleştirme teknikleri kullanarak beyin fırtınası yapması sağlanır. Kısa, orta ve uzun vadeli hedef belirleme ve eylem planı ile oturum tamamlanır.

Bireysel Koçluk.1: Amaç ilk iki oturum sonucu katılımcının oluşturması beklenen çıktıların beklenen niteliğe sahip olduğunu güvence altına almak.

III. Oturum: Sosyal Destek Sistemi: Kişisel ve profesyonel ağlarımı nasıl geliştirebilirim?

  • Bu oturumda katılımcıların sosyal çevrenin farkına varması, sosyal çevresini kullanmaya yönelik  pro-aktif tutum geliştirmesi ve sosyal ağlara kendini tanıtacak aktiviteler planlanması sağlanır. Oturum sonunda eylem planını revize eder.

IV: Oturum: Ne tip iş Olanaklarım var? Kendimi Nasıl tanıtabilirim?

  • Bu oturumda katılımcıların değişen iş pazarı hakkında ve gerekli olabilecek yetkinlikler hakkında farkındalıkları artırılırken bir yandan da bunlarla ilgili nasıl eylem yönelikli olacağı üzerine beyin fırtınası yapılır.  Katılımcılar, kendilerini tanıtım ve mülakat becerilerinin artırılmaya  yönelik rol oynaması yaparlar ve birbirlerine geri bildirim verirler.  

Bireysel Koçluk.2: Amaç, üç ve dördüncü oturum sonucu katılımcının oluşturması beklenen çıktıların  beklenen niteliğe sahip olduğunu güvence altına almak.

V. Oturum: Davranışlarımı, tutum, duygu ve düşüncelerimi nasıl yönetebilirim?

  • Bu oturumda V. Frankl Logoretapi ilkeleri ve araçları kullanılarak katılımcıların yolculuk boyunca karşılacakları zorlu koşullar altında iyimser kalabilmesi,  özgür ve sorumlu tutumlarını belirlemesi, duygu ve düşüncelerini yönetebilmesi  ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

Grup Koçluğu: Gelişmelerin değerlendirilmesi. Grup koçluğunda Logoterapi prensipleri çerçevesinde dayanıklığın yolda kalmanın artırılması

Son oturumu takiben envanterlerler tekrarlanarak ölçüm yapılır.

Mezuniyet belgesi ve kutlama

© Her hakkı saklıdır – All rigths reserved