Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
Occupation*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
Occupation*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
Viktor Frankl Enstitüsü Türkiye

İnsanların her koşul altında  anlam ve amaçlarına yönelerek varoluş sebeplerini keşfetmesi, yaşamın, işin  insancıllaşmasına katkı sağlamak varlık sebebimizdir

Neden Logo Koçluk?

Yaratıcılık ve özgün düşünce eksikliği, aşırı şartlanma ve konformizm belirtileridir. Hayal kırıklığı ve sabırsızlık, anlam arayışı ve iradesini önemsemeyen kişide tipik olarak yaşanır. Öfke, gurur, nefret, yargı ve aşırı kontrol ihtiyacı, öz farkındalık ve bir anlam ve amaç eksikliğini işaret eder. Hata yapmak insana özgüdür, ancak eylemlerimizin sonuçlarını, sorumluluğunu almadan yaşamak , daha düşük bir düzeyde bir var oluşu ifade eder.  Bunun farkında olmayan insanlar genelde depresyon, agresyon ve bağımlılık olarak tanımlanan davranışları sergilemeye yatkındırlar. Koçluk yaklaşımımız, kişilere yaşam içinde anlamlarını keşfetmeye ve yaşama karşı sorumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Hangi Durumlarda Logo-Koçluk?

  • Temel Yaşam Kararlarının Alınması
  • Yaşam Değişikliği Yaratma adına Kariyer Değişikliği
  • Çatışma Yönetimi ve Dayanıklılık (Resilience)
  • Anlam Amaç Yönelimli Dayanıklı (Resilient) Liderlik
  • İşyerinde Anlam

Genelde insanların yaşamdan bekledikleri vardır, oysa yaşamın bizlerden ne beklediğini pek azımız fark ederiz. Bunun bedelini Frankl, “Varoluşsal Boşluk” olarak tanımlar. Belirtileri ise genelde agresyon, depresyon ve bağımlılıktan birisidir. Vicdanımızın sesi uyarınca sorumluluğumuzu üstlendiğimizde gelişme ve öğrenme ortaya çıkar. Logo-Koçlukla hedeflenen insan olma ereğine adanmış özgür ve sorumlu bir yaşamdır

Yukarıda yer alan başlıklar ile ilgili koçluk hizmeti almak istiyorsanız kayıt yaptırabilirsiniz. İlk görüşme kimya görüşmesi olarak tanımlanmaktadır.